หน่วยศัลยพยาธิวิทยา
เซลล์วิทยา
จุลทรรศน์อิเล็กตรอน
พยาธิวิทยาระดับโมเลกุล
สแกนสไลด์
เซลล์พันธุศาสตร์
หน้าหลัก

ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์คลินิค ชั้น 5 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โทร. 043-363-691 ,

อบรมลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ Digital Signature

ภาควิชาพยาธิวิทยา จัดการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ Digital Signature ให้แก่คณาจารย์ทุกท่าน

Status and perspective of asian neglected tropical diseases

ศ.บรรจบ ศรีภา
Webmaster

CLINICAL MANIFESTATIONS AND RENAL PATHOLOGY IN ANTINEUTROPHIL CYTOPLASMIC ANTIBODY POSITIVE LUPUS NEPHRITIS

ผศ. สักการ สังฆมานนท์
Webmaster

Upgrade rate and risk factors associated with malignancy in breast papillary lesions diagnosed on core biopsy in Greater Vancouver, Canada: a preliminary analysis.

รศ. สุพินดา คูณมี, อ.ชัยวัชร์ อภิวาทนสิริ, ผศ.ปิตื อึ้งอารีย์วิทยา
Webmaster

Lipidomic Pyrvinium Pamoate on Cholangiocarcinoma Cells via Mitochondrial Membrane Analyses Uncover Apoptotic and Inhibitory Effects of Potential Dysfunction.

ผศ. สักการ สังฆมานนท์
Webmaster

Pathum Raksa Project: Addressing Disparity in Breast Cancer Care Through National Innovation in Thailand.

รศ. สุพินดา คูณมี, อ. ปิยภารมย์ อินทรวิเชียร, อ.ชัยวัชร์ อภิวาทนสิริ ผศ.สักการ สังฆมานนท์
Webmaster

ติดต่อเรา

สามารถติดต่อสอบถามโดยกรอกข้อมูลข้างล่างนี้แล้วกด ส่งข้อความ

กรุณากรอกระบุชื่อของท่าน

กรุณาระบุอีเมลของท่านให้ถูกต้อง (Invalid an email)

กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก

กรุณากรอกข้อความที่ต้องการติดต่อ