เซลล์พยาธิวิทยา
test
เซลล์พยาธิวิทยา
เซลล์พยาธิวิทยา
cover-1

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์คลินิค ชั้น 5 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โทร. 043-363726 , 043-363112

วิดีโอพรีเซ็นต์ ภาควิชาพยาธิวิทยา

หน้าหลัก

หนังสือ พยาธิวิทยาทั่วไป title

หนังสือ พยาธิวิทยาทั่วไป key word
Webmaster ศูนย์คอมพิวเตอร์

ทดสอบวิจัย 2 ฝึกอบรมตามเกณฑ์ WFME ซึ่งได้ผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภาควิชาพยาธิวิทยา

ทดสอบวิจัย 2 ฝึกอบรมตามเกณฑ์ WFME ซึ่งได้ผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภาควิชาพยาธิวิทยา
Webmaster

ทดสอบวิจัย

ทดสอบวิจัย
Webmaster

เปิดรับสมัคร

ติดต่อเรา

สามารถติดต่อสอบถามโดยกรอกข้อมูลข้างล่างนี้แล้วกด ส่งข้อความ

กรุณากรอกระบุชื่อของท่าน

กรุณาระบุอีเมลของท่านให้ถูกต้อง (Invalid an email)

กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก

กรุณากรอกข้อความที่ต้องการติดต่อ